INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden webshop Sikmabolsward.nl

Bel & Bestel

Bestellen bij Sikmabolsward.nl kan ook telefonisch.

Bel 0515-573153 [ma. t/m za. 08:00-18:00 uur] en geef aan een van onze medewerkers uw bestelling door van de producten die u wenst te ontvangen. De bestelnummers staan bij de producten op onze website.

Bel en Bestel is makkelijk, snel en eenvoudig!

Algemeen:
Sikmabolsward.nl  levert een assortiment Speelgoed, Spellen en Puzzels van diverse merken hoofdzakelijk via dropshipment. De webshop is een onderdeel van Sikma’s Warenhuis en naaimachines V.O.F. gevestigd te Bolsward. Ons KvK nr 64649261. Ons BTW nr NL855.761.350. B01

 

Aanbiedingen:
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid,  Op=Op. Typefouten en modelwijzigingen blijven ten alle tijde voorbehouden.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Sikmabolsward.nl   en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt getoond.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met de afspraken genoemd in deze algemene voorwaarden.

Sikmabolsward.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, model wijzigingen en teksten.

Levertijden:

Sikmabolsward.nl   levert meeste artikelen veelal via dropshipment of uit eigen winkel. Het kan voorkomen dat ten tijde u een bestelling plaatst er natuurlijk ook verkopen plaats vinden in de winkel. Hierdoor treden voorraad verschillen op! Uiteraard worden die doorgaans weer binnen enkele dagen aangevuld. De voorraad die u ziet op onze website is daardoor helaas NIET altijd bindend!

 

Indien artikelen toch niet op voorraad blijken te  zijn (door winkelverkopen) ontvangt U hierover zo spoedig mogelijk een bericht per email. Naar aanleiding hiervan kunt u per direct het artikel of dan wel de gehele order annuleren, u ontvangt dan uw betaling terug binnen enkele dagen.

Indien een artikel niet binnen 21 dagen op voorraad zal zijn zullen wij u hiervan op de hoogte brengen middels een email bericht. In dit bericht zullen wij dan een voorstel doen tot annulering, of u vragen of het nog enige tijd mag duren alvorens wij tot levering over kunnen gaan. Ook na dit bericht heeft koper het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

 

De goederen worden verstuurd van Maandag t/m Vrijdag, en kunnen nog op Zaterdag geleverd worden.

Sikmabolsward.nl  is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden,  en of model wijzigingen.

 

 

Verzending, Afhalen,  Factuur en betalingsmethoden:

 

Afhalen is bij ons ook mogelijk.

 

De voorwaarde die hiervoor geldt is dat U uw bestelling doet via onze website, en bij de verzend opties de optie  Afhalen kiest. Vervolgens worden hierdoor de Porto kosten niet in rekening gebracht.

 

Zodra de betaling is ontvangen worden de bestelde artikelen op ons afhaal adres klaar gelegd. Op het moment dat ze daar klaarliggen krijgt u een emailbericht hiervan.

 

Pas vanaf dat moment kunt u terecht op het volgende adres:

Sikma’s Warenhuis en Naaimachines

Jongemastraat 5

8701 JA Bolsward

Tel. 0515-573153

 

De gewone bestellingen worden geleverd via vaste koeriersdiensten (TNT/ DHL parcel of DPD).

Sikmabolsward.nl  bevestigd uw order, en het versturen van uw order per e-mail aan het door u opgegeven e-mail adres.

Ook de factuur ontvangt u na bevestiging van uw order per email. De pakbon ontvangt u bij ontvangst van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

LET OP: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Sikmabolsward.nl  gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

De volgende betalingsmogelijkheden bieden wij u :

Betaling middels iDEAL (veilig en vertrouwd via uw eigen bank)

 

De normale order/verzendkosten bij 100% vooruit betaling bedragen €7,50 ongeacht het formaat, en het aantal te versturen artikelen/pakketten. Vanaf € 100,- ontvangt u de goederen binnen Nederland port vrij.

Tarieven gelden alleen voor verzendingen binnen Nederland.

Voor verzendingen naar het buitenland kunt u contact met ons opnemen. Deze kosten worden ten alle tijden berekend. Portvrij versturen is hier niet mogelijk.

 

Prijsbeleid:

Prijzen op onze website zijn vaak van tijdelijke aard, en daarom alleen geldig bij een bestelling via onze site.

Betaling dient te geschieden via bovengenoemde mogelijkheid.

 

Herroepingsrecht

Sikmabolsward.nl draagt zorg voor een correcte afhandeling van uw bestelling.
Op alle door Sikmabolsward.nl geleverde producten zit garantie t.a.v. fabrieks-/montagefouten.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sikmabolsward.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk  (per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient per email [email protected]

spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

Retour adres:
Sikmabolsward.nl
Hoogstraat 14
8701 JS Bolsward

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Sikmabolsward.nl stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Heeft  u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar.  Dit kan via e-mail naar: [email protected]